Indicatori privind Calitatea Serviciilor Furnizate in anul 2013
  Trim I Trim II Trim III Trim IV
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului
(30 de zile conform conditiilor generale de furnizare a serviciilor de telecomunicatii)
  a. Durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid solutionate cereri 7 zile
  b. Durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid solutionate cereri 15 zile
  c. Cereri de activare a serviciului de Internet solutionate in intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali 100%
2. Termenul de remediere a deranjamentelor
(48 ore conform conditiilor generale de furnizare a serviciilor de telecomunicatii)
  a. Durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid remediate deranjamente valide (nu a fost cazul)
  b. Durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid remediate deranjamente valide (nu a fost cazul)
  c. Deranjamente reclamate remediate in intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali
3. Frecventa reclamatiilor utilizatorului final
  a. Frecventa reclamatiilor utilizatorilor finali (nu a fost cazul)
4. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente
  a. Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente (nu a fost cazul)
5. Frecventa reclamatiilor privind corectitudinea facturii
  a. Frecventa reclamatiilor privind corectitudinea facturii 0.00
6. Termenul de solutionare a reclamatiilor
(30 de zile conform procedurii de inregistrare si tratare a reclamatiilor)
  a. Durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid solutionate reclamatii (nu a fost cazul)
  b. Durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid solutionate reclamatii (nu a fost cazul)
  c. Reclamatii remediate in intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali (nu a fost cazul)